Asya

SURİYE & ÜRDÜN

Aziz Simeon bazilikası

Birbirlerini izleyen kültür ve uygarlıklar, tarihin en eski yerleşimleri; eski Yunan, Roma, Nebati şehirleri; kutsal şehirler; haçlı kaleleri; Bizanslılar, Emeviler Abbasiler ve memluklar’dan günümüze kalan kentler ve bütün bunların yanı sıra Osmanlı dönemine tanıklık eden pek çok eserle, Suriye ve Ürdün’de harikulade izler bırakmışlardır.

Gezgin, M.Ö. IV. Yüzyıldan beri üzerinden parfümler, baharatlar ve kokulu tütsüler taşınmış kervan yollarını aşarak, Palmira, Bosra, Petra gibi kumdan ya da kayalardan doğmuş görkemli kentlerden geçer.

Suriye’ye Hatay-Reyhanlı’daki Cilvegözü sınır kapısında girmek, tarih ve zaman içersinde kronolojik bir yolculuk yapmanınızı sağlar ve böylece Qalaat Samaan’da bulunan olağanüstü güzellikteki Aziz Simeon bazilikasını gezip görebilirsiniz: Efsaneye göre aziz Simeon, Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında, burada, ömrünün tam kırk yılını, bir sütunun üzerinde, aşağıya hiç inmeden, oturarak geçirmiş.

Yol sizi, buradan otuz kilometre ilerideki, Suriye’nin ikinci büyük kenti olan Halep’e şaşırtıcı güzel banliyösünden geçerek ulaştırır. Mimari bir arayışın kanıtı olan aşıboyası renkli taşlardan yapılmış özgün tarzdaki modern binaların güzelliğine imrenmemek elde değil.

Halep – Kale

Değişik kökenden insanların birlikte yaşadıkları Halep, M.Ö. 1780 yılından itibaren yerel bir krallığın başkenti olarak, günümüze kadar yaşayan, dünyanın en eski kenti olduğunu ileri sürmekte. Antik kentin akropolü üzerine, Eyyubiler ve Memluklar, XII-XIII. Yüzyılda muhteşem bir kale inşa etmişlerdir. Kalenin hemen yakınında, dar sokaklarının uzunluğu 12 kilometreyi bulan, dükkanların loncalara göre gruplaşdığı, çok canlı ve hareketli kapalı çarşı ve 715 yılında Emeviler tarafından yapılıp, geçirdiği ağır bir yangından sonra, 1169 tarihinde, ilk planına uygun olarak yeniden inşa edilen Ulu Cami bulunmaktadır.

Kentin Hristiyan mahallesi, kiliseleriyle, zengin evleriyle, müzeleri ve restoranlarıyla, güzel bir gezinti alanıdır. Arkeoloji müzesinde geçirilecek zaman ise Suriye tarihi boyunca yapılacak bir gezi demektir ve özellikle ülkenin kuzeyindeki uygarlığın beşiği sayılan Tell Halaf, Ugarit (Arap, ıbrani, Yunan ve Latin alfabeleri, bu kentte yaşayan bir uygarlığın icadettiği bir alfabeden türemişlerdir), Ebla, vd. sitlerde yapılan arkeolojik kazılarda çıkartılan eserler görülebilir.

Petra

Güneye doğru devam eden yol, Kral I. Seleukos’un eşinin adını verdiği, iki kilometrelik sütunlu bir antik yolu olan, pek güzel ve görkemli Apameia antik kentine ulaşılır. Daha sonra, Asi nehri üzerinde, sulama kanallarına su aktaran dev değirmen çarkları “noria” ların şehri, şirin Hama kenti gelir.
Sahil bandı ile ülkenin iç kesimindeki büyük kentler arasındaki önemli bir geçiş noktası olan, Ensariye Dağları’nın güney ucunda, Haçlılar tarafından inşa edilmiş en görkemli yapı olan “Krak des Chevaliers” kalesi bulunmaktadır. Haçlılar bu harikulade kaleyi, doğudaki latin bölgelerini koruma altına almak amacıyla inşa etmişlerdir. Krak kalesi, Fransa kralı Aziz Louis’nin Tunus’ta ölümünden altı ay sonra Baybars’ın ordularının saldırılarına dayanamamış ve buda Sekizinci Haçlı seferinin de sonu olmuştu.

Homs kentinden doğuya giden yolu takip edip ve çölü geçerek harikulade güzellikteki Palmira antik kentininin bulunduğu, Suriye’nin orta bölgelerine ulaşılır. Arapların inşa ettiği bir kalenin eteğinde bulunan Roma dönemi harabeleri, bir vahadan fışkıran bir serap gibi görünmektedir.

Suriye’nin en önemli hurma üretim merkezi olan yöre, ismini bu meyveden almıştır. Palmira’nın bir de efsane kokusu vardır: baharat ve ipek yüklü kervanlarının yanı sıra, dünyayı fethetmeyi arzu eden tutkulu Kraliçesi Zenobia’nın hikayesi…

Halep – Arkeoloji Müzesi

Buradan sonra ya Fırat boyunca kuzeye çıkıp Raqqa’ya, ya da güneye dönüp, önce terkedilmişlikden, 1920 yılında da İngiliz makinalı tüfeklerinin mermilerinden, tahribe uğrayan, Doura-Europos antik kentine gidilebilir. Ne var ki mermilerin açtığı izler sayesinde keşfedilen olağanüstü duvar resimleri bugün, şam Ulusal Müzesinde sergilenmektedir. Diğer bir ören yeride, Orta Fırat bölgesindeki Mari’dir, ama buraya varmak için çöl yolu çok uzun, gerçekten çok uzundur….
Ülkenin batısına dönüldüğünde, insanoğlunun üç bin seneden beri yaşadığı, Dünyanın en eski kenti olmak konusunda Halep’le yarış halindeki başkent şam’a varılır. ıyi bir sulama sisteminden yararlanan ve hoş bir iklime sahip olan, Çölün kapısındaki şam, antik çağlardan beri çok ilgi çekmişdir. Kent, bir Arami prensliğinin merkez iken Davud tarafından ele geçirilmiş, daha sonra da sırasıyla Asur, Yeni-Babil ve Pers hakimiyetine girmiştir. Daha sonra helenistik şehirciliği benimseyen şam, Roma egemenliği boyunca da gelişmesini sürdürmüştür. Jüpiter Tapınağının anıtsal girişi ile Aziz Anasias’ın, Aziz Paulus’a hıristiyanlığı kabul ettirdiği evinin üzerinde inşa edilen, şapelinin bulunduğu Düz sokağın (eski Via Recta, bugün Bab Sharqui Sokağı) izleri, bu döneme ait kalıntılarıdırlar. O çağda kentin tüm nüfusu Hristiyanlığı kabul etmişti ancak şam, tarihinin altın çağını ıslam ordusunun kenti fethiyle birlikte yaşamaya başladı. Mimarisi, oranları ve süslemeleri (ana mekanın cephesini harikulade mozaikler süslemektedir) ile son derece etkileyici olan Emeviye Camii, kentin 661 yılından itibaren büyük Emevi imparatorluğunun başkenti olduğuna tanıklık eder. Bu camii, içindeki Hazreti Hüseyin’in (Hazreti Muhammedin damadı Hazreti Ali’nin oğlu) başının gömülü olduğu mezar ve daha sonra üzerine inşaa edildiği, Vaftizci Yahya’nın başının gömülü olduğu, eski Jüpiter Tapınağının üzerindeki aziz’e ithaf edilen kiliseden dolayı, sünnî müslümanların haricinde, hem hristiyanlar hem de şii müslümanlar için çok önemli bir ziyaret yeridir.

Halep – Hamam

Kent, Abbasilerin bölgeyi ele geçirmeleriyle birlikte, başkent Bağdad karşısında önemini kaybetti. Ne var ki Suriye ile Mısır’ı birleştiren Selahaddin Eyyubi (türbesi Emeviler Camiinin arkasındadır) sayesinde, bu önemi yeniden kazandı. Tüm kıyı hattını işgal eden Haçlılar, bu kenti almayı hiçbir zaman başaramadılar. Selçukluları izleyen yeni bir Türk hanedanı olan Memluklar, Haçlıları bu topraklardan nihai olarak çıkartmayı başardılar. Ama 1517’de, Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Osmanlılar Memlukları tarih sahnesinden silerek imparatorluklarının sınırlarını Fas’a kadar genişletmeyi başardılar.

Süleymaniye Külliyesi de, bu dönemde, Sultan’ın onuruna inşa edildi. Kent ve bölge, Azem sarayı, Nassan sarayı gibi saraylar inşa ettiren, beylerbeyleri tarafından yönetildi. Emeviler camiinin tam karşısında bulunan Hamidiye çarşısı, adını, çarşıyı iki katlı hale çıkarıp, onartan ve çatısını yenileyen sultan II. Abdülhamid’den almıştır.

Petra

Şam’ın en ilginç kesimi kuşkusuz, surlarla çevrili olan ve oriyantal atmosferini koruyan eski şehirdir. Burada birçok, iç avlulu ve havuzlu tarihi binalara yerleşmiş, çok güzel yemekleri olan lokanta vardır. Suriye’de çok yaygın olan Nargile kahvelerine uğrayıp demli bir çay içmeyi de ihmal etmemelisiniz. Suriye’de el sanatları çok renkli ve çeşitlidir. Eski kentin dar sokakları, neredeyse ağızlarına kadar, uygun fiyatlı hatıra eşyaları ve özellikle de kumaşlarla doludur, fakat yine de sıkı bir pazarlık etmekte fayda vardır. Hamidiye çarşısından çıktıktan sonra, eski kentin surları dışında, kentin Osmanlı dönemi görüntüsünü görmek için, modern kentin başladığı Marjeh meydanına yönelmek gerekir. Burada, Süleymaniye’nin hemen yanında, son derece zengin koleksiyonlarıyla antik çağdan Osmanlı dönemine kadar panoramik bir tarih gezintisine imkan veren Ulusal Müze bulunmaktadır. Ve en sonunda, şam gezisini tamamlamak için hem kent, hem de yöre üzerinde mükemmel bir görüntü sunan, 1150 m. yüksekliğindeki Quassioun dağına gitmek gerekir.

Şam’ın kuzeyinde manastırları ve kiliseleriyle ünlü Saidnaya köyü ile, bir boğazın yamacına kurulu, mavi ve beyaz duvarlı evleriyle Maaloula köyü bulunmaktadır. Maaloula’lı köylüler hala, müslüman fetihnden sonra Arapçanın yerini aldığı, ısa peygamberin ana dili olan Aramiceyi konuşmaktadırlar.

Halep – Bedesten

Suriye’nin güneyine yönelindiğinde, volkanik bir röliyef sunan Druze Dağının yamaçlarında, tamamen siyah bazalt taşlarla inşa edilmiş antik Bosra kenti görülebilir. Eski çağlarda Nabati krallığının kuzeydeki başkenti olan Bosra, zaman içersinde öylesine güçlendi ki, Ürdün’deki Petra’nın yerini aldı. Bu krallık, M.S. 106’da Roma imparatoru Trajan tarafından işgal edildi ve Bosra, Roma’nın Arabistan eyaletinin başkenti oldu. Devasa büyüklükteki sur duvarlarının arkasında saklanan ve Suriye’nin bir arkeoloji mücevheri olan zarif tiyatro binasını, bu surların arkasında hayal etmek hiç kolay değildir.

Şam’dan gelen ana yola dönüldüğünde, hemen yakındaki Ürdün sınırına varılır. Ürdün topraklarına girildikten sonra ilk Jerash antik kenti gelir. Bu kent, şam ve Amman’la birlikte, greko-romen dönemde muhtelif ticari ve siyasal işbirliği yapmış olan “Decapolis” (on şehir) şehirleri arasında yer alır. Etkileyici bir görünümü olan Hadrian kemerinden geçilerek girilen Jerash, günümüzdeki görüntüsünü Roma döneminde almıştır. Türünün tek örneği olan oval sütunlu meydanı ve iki yanı portiklerle süslü olan ana caddesi “Cardo Maximus” görülmeye değer.

Apameia

Ürdün’ün kuzeyinde yer alan başkent Amman, geniş caddeleri, kavşakları ve modern binalarıyla, bir Amerikan kentini andırır. Çember şeklinde planlanmış mahallelerin ortasında yer alan ve “downtown” diye adlandırdıkları şehir merkezi esasında, antik Filadelfiya’dan günümüze kalanlar yapılarla eski kenti ifade eder. Bu bölgede, antik kentin en önemli yapısı olan Roma tiyatrosu, çarşılar, Kale dağı’nın (Djebel-el kalaa) üzerindeki hisar ve buradaki, aralarında Ain Ghazal kazılarında bulunmuş olağanüstü güzellikteki ve bilinen en eski antropomorf heykeller (M.Ö. VIII-VI binyıllar) ile Esseniler tarafından yazılan ve Ölü Deniz’de bulunan Qumran Yazıtlarınında olduğu eserlerin sergilendiği, küçük ama zengin arkeoloji müzesi gezilebilir.
Ürdün de Osmanlı imparatorluğunun bir vilayeti olmasına karşın, Suriye’ye kıyasla, bu dönemden pek de fazla etkilenmemiştir. Kentin yakınlarında bulunan Kan Zaman adlı Osmanlı köyündeki büyük bir mülk onarılarak, restoranı, dükkanları ve el sanatları merkeziyle, turistik bir merkeze dönüştürülmüş. Ürdün’de yaşam düzeyi Suriye’den daha yüksek ve dolayısıylada fiyatlar da Suriye’den daha pahalıdır. Ürdün’de çok güzel el sanatları (mücevherler, işlemeler, seramikler) bulmak mümkün, ama özellikle ihmal edilmemesi gereken, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve diğer mineraller bakımından çok zengin olan Ölü Deniz’in çamuru ve suyundan yapılan, kozmetik ürünleridir.

Apameia

Ürdün Irmağı vadisinde ve deniz seviyesinin 400 metre altında olan Ölü Deniz (Lut Gölü), Amman’dan bir saat mesafededir. Burada, sudaki tuz oranı 275 gram/litre olduğu için, hiç bir batma tehlikesi olmadan yüzebilirsiniz. Kutsal kitapta ki, imansızlık ve ahlaksılıklarından dolayı Tanrı tarafından cezalandırılarak bir afetle yıkılan, Sodom, Gomorra, Admah, Zebuin ve Zoar adlı beş kent bu bölgede bulunduğu için, Ölü Deniz’in kendine özel bir dinsel geçmişi ve önemi vardır.

Ölü Deniz’e paralel olarak güneye doğru inen yol, geçmişde ıbranilerin izlemiş oldukları Kral Yoludur. Yol, Ürdün vadisini Kudüs’den Beytüllahim’e kadar olağanüstü güzel bir şekilde görebileceğiniz, 1000 metre yükseklikteki Nebo Dağından geçer. Musa Peygamber’in bu dağda öldüğü kabul edilir ve dağın doruğunda hatırasına bir anıt bulunur.

Hama – Noria

İlk ortodoks hıristiyanlar burada, daha sonra büyültülecek olan bir bazilika inşa etmişlerdir. Daha sonra, zengin ve değişik mozayiklerin bulunduğu Madaba’ya gelinir. Bunların en ilginci, Aziz Jorj kilisesinde bulunan ve VI. Yüzyılda Orta Doğu kentlerinin planını gösteren fevkalade kayda değer bir belge niteliğindeki Kutsal Toprakların Haritası mozayiğidir.

Ölü Deniz’in en güzel görüntüsü, Makerus Kalesinin bulunduğu ve ulaşılması haylı güç olan Mukawer’dedir. Yahudi kral Herodes Antipas, Vaftizci Yahya Peygamber’i burada, önce hapsettirmiş, sonra da, gelini prenses Salome’nin başdöndürücü dansına karşılık kafasını kestirmişdir. Yol daha sonra, muhteşem mosayiklerle süslü kiliselerin bulunduğu Umm el-Rassas’dan ve Büyük Ürdün Kanyonu üzerinde nefes kesen bir manzara sergileyen Wadi al-Mujib’den geçer. Daha sonra 1142 yılında Haçlıların inşa ettikleri, fethedilmesi mümkün olmayan ve çevredeki vadilere hakim olan Kerak Kalesine ulaşılır. Kale, Hattin savaşından sonra Haçlıların kaybettikleri topraklar ile Selahaddin Eyyubi’nin eline geçmiş, daha sonra da Baybars tarafından epey değişikliklere uğratılmıştırdır.

Hama – Noria
Çölün üzerinde, tekdüze görüntülerle, kilometrelerce yol gidildikten sonra, biranda, bir virajın dönemecinde, kıpkırmızı ve delik deşik bir vadi çıkıyor insanın karşısına: beyaz, kırmızı, koyu sarı ve siyah kumtaşlarının rüzgar, kum ve su tarafından oyularak oluşturduğu bir jeoloji mucizesi olan, devasa ve gizemli antik Petra şehri. Tek başına bile Ürdün’e bir seyahat yapılmasına değer güzellikteki Petra’nın adı eski yunancada kaya anlamına gelir. M.Ö. VI. Yüzyılda arap kökenli göçebe Nabatiler, bu topraklarda bir krallık kurarak Petra’yı başkentleri yapmışlar ve kentin girişini, 1200 metre uzunluğundaki, Siq adı verilen çok dar bir boğazın arkasına saklamışlardı. Nabatiler, toprakları M.S. 106 yılında Trajan tarafından Roma imparatorluğuna katılana kadar, bağımsızlıklarını korumayı başardılar. XIII. yüzyılda unutulmuşluğa terkedilen Petra, 1812’de ısviçreli kâşif araştırmacı Burckhardt tarafından bulundu.

Akabe körfezinden önceki son büyük etap, sadece deve sırtında, veya arazi araçlarıyla gezilebilen, şaşırtıcı kumtaşı oluşumlarının bulunduğu, Wadi Rum’dur. Osmanlılara karşı 1917 ayaklanmasında önemli bir rol oynayan albay T. E. Lawrence’in boydan boya geçtiği bu vadide, bu olayı konu alan Arabistanlı Lawrence filmin bazı sahneleri çekilmiştir.

 

Leave a Comment